Donošenjem Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12) uz izmjene i dopune istog između ostalog uređeni su rokovi ispunjenja novčanih obveza u ugovorima među poduzetnicima.

Najvažnije odredbe ovog Zakona (čl.11 i 12) odnose se na :

  • ugovoreni rok ispunjenja novčane obveze – najduže 60 dana
  • Iznimno može se ugovoriti najduže do 360 dana ali se onda mora potpisati Ugovor o robno trgovačkom kreditu (a u skladu sa čl 14. istog Zakona)
  • ukoliko rok nije definiran, smatra se, da je to rok od 30 dana

Važno je na dobivenom računu evidentirati datum primanja računa ili datum pregleda predmeta obveze.

Posljedice kašnjenja:

  • bez ikakve opomene vjerovnika treba obračunati zateznu kamatu (čl. 12a Zakona)
  • bez ikakve opomene platiti posebnu naknadu u kunama u protuvrijuednosti 40 eur-a (čl. 13. Zakona)

Nelikvidnost – ako više od 60 dana kasni u ispunjenju jedne ili više novčanih obveza čiji iznos prelazi 20% od iznosa svojih kratkoročnih obveza objavljenih u godišnjem financijskom izvještaju za proteklu poslovnu godinu (čl 15.Zakona)

Insolventnost – ako ne može trajnije ispunjavati svoje dospjele novčane obveze, ako u očevidniku kod FINE ima evidentirane neizvršene obveze dulje od 60 dana. (čl. 16. Zakona)

Prezadužen je ako vrijednost njegove imovine ne pokriva postojeće obveze.

VAŽNO u svim tim slućajevima poduzetnik ne smije obavljati nikakva plaćanja osim onih koji su nužni za redovno poslovanje. (čl.17. Zakona)

 

Cijeli zakon možete pogledati ovdje

Comments are disabled.