Danom uvođenja eura kao službene valute – 1. siječnja 2023. godine za novoosnovana dionička društva (d.d.) vrijedit će sljedeća pravila:

 • temeljni kapital i dionice, osim onih bez nominalne svote, moraju glasiti na nominalne svote izražene u eurima
 • najniža svota temeljnog kapitala je 25.000,00 EUR (188.362,5 kn)
 • nominalna svota dionice ne može biti manja od 1,00 EUR (7,53450 kn)
 • nominalne svote dionica koje su veće od najniže dopuštene svote moraju biti izražene cijelim brojem(vrijednost dionice ne može biti 1,5 ili 2,5 nego može biti samo 1,2,3,4,5…)

Za društva s ograničenom odgovornošću (d.o.o.):

 • temeljni kapital društva i nominalna svota po- slovnog udjela moraju biti izraženi u eurima
 • najniža svota temeljnog kapitala iznosi 2.500,00 EUR (18.836,25 kn)
 • nominalna svota poslovnog udjela ne može biti manja od 10,00 EUR (75,35kn)
 • nominalne svote poslovnog udjela moraju biti izražene cijelim brojem koji je višekratnik broja deset

Za jednostavna društva s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.):

 • najniža svota temeljnog kapitala iznosi 1,00 EUR (7,53 kn)
 • najniža nominalna svota poslovnog udjela iznosi 1,00 EUR (7,53 kn)
 • temeljni kapital i poslovni udjeli moraju glasiti na pune svote eura

To znači da će samo društvo s jednim članom moći imati temeljni kapital od 1,00 EUR obzirom da je isti iznos propisan kao najniža nominalna svota poslovnog udjela. Primjerice za j.d.o.o. s 3 člana temeljni kapital može biti najmanje 3,00 EUR.

Tako će za društva koja su osnovana prije uvođenja eura postojat obveza usklađivanja temeljnog kapitala. Dionička društva (d.d.) to će morati napraviti do kraja 2023. godine, a društva s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) i jednostavna društva s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.) do kraja 2025. godine. Upis svih promjena koje će se radi usklađenja s novom valutom provoditi u sudskom registru, registarski sud će provesti bez naknade, ali eventualne javnobilježničke pristojbe neće biti isključene.

Usklađivanje će se morati provesti nakon što se trenutni iznos temeljnog kapitala/nominalne svote dionice primjenom fiksnog tečaja konverzije pretvori u eure. Obzirom da su trenutno propisani iznosi preračunati u eure veći od onih koji su propisani od 1. siječnja 2023. moguće je da će neki usklađivanjem smanjivati svoj temeljni kapital. U tom slučaju kod dioničkih društava iznos za koji se smanji temeljni kapital ne može se isplatiti dioničarima nego se može koristiti za pokrivanje gubitaka ili se staviti u rezervu, a primjerice kod d.o.o. je važno da se smanjivanjem ne umanje nečija članska prava (osim ako nisu tako dogovorili). Usklađivanje smanjivanjem ili povećanjem će se u većini slučajeva provoditi kako bi se broj “zaokružio” na neki bez decimala i sl.

Primjer:

D.o.o. s temeljnim kapitalom od dosadašnjeg minimuma od 20.000,00 kn pretvorbom iznosa u eure dolazi do temeljnog kapitala od 2.654,46 EUR i usklađivanjem će 4,46 EUR staviti u kapitalne pričuve radi smanjenja temeljnog kapitala, kako bi na kraju njegov temeljni kapital bio 2.600,00 EUR.

Ako društva do propisnih rokova ne provedu usklađivanje smatra se da je nastao razlog za prestanak društva, a i propisane su novčane kazne za takve prekršaje.

Za dodatna pitanja oko provođenja usklađivanja i njihova knjiženja obratite nam se s povjerenjem!

Comments are disabled.