Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima koji je na snagu stupio 16. veljače 2023. ukinut je obvezni rok za usklađenje temeljnog kapitala jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.) i društva s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) te uloga komanditora u komanditnom društvu (k.d.) koja je prvotno uvedena s ciljem usklađenja temeljnog kapitala društava nakon uvođenja eura. Problematika se očitovala u dodatnim javnobilježničkim troškovima koje bi poduzetnici morali snositi prilikom usklađenja.

U skladu s predmetnim izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, d.o.o. i j.d.o.o. usklađenje temeljnog kapitala moraju provesti tek prilikom prve promjene društvenog ugovora, statusne promjene ili promjene poslovnog udjela, a k.d. prilikom prve izmjene društvenog ugovora.

Ovakvom izmjenom ZTD-a postigla se eliminacija dodatnih javnobilježničkih troškova za potrebe usklađenja temeljnog kapitala jer će u ovom slučaju javnobilježnički troškovi odgovarati troškovima koji bi nastali neovisno o obvezi usklađenja temeljnog kapitala, što je i potvrđeno čl. 4. st. 2. Pravilnika o izmjenama Pravilnika o privremenoj javnobilježničkoj tarifi (NN 17/23) koji je stupio na snagu 22. veljače 2023.

Obveza usklađenja temeljnog kapitala tako ostaje na snazi samo za dionička društva (d.d.) koji to moraju provesti najkasnije u roku godine dana od dana uvođenja eura kao službene valute u RH.

 

Comments are disabled.