Napojnica predstavlja određeni iznos novca kojeg kupac dobrovoljno doda na cijenu za određenu uslugu kao izraz zadovoljstva. Napojnice se najčešće javljaju u sektoru uslužnih djelatnosti i turizma pa je tako uobičajeno napojnicu ostavljati konobarima, hotelskom osoblju, frizerima, kozmetičarima… Obzirom da se zadnjih godina intenzivirala praksa kartičnog bezgotovinskog plaćanja usluga, od 1.1.2024. tako će biti moguće ostavljati i napojnice putem kartica. To dakako predstavlja izbor za svakog obrtnika/poduzetnika odnosno nije dužan osigurati tu opciju svojim kupcima/klijentima već to samo predstavlja opciju.

Iznos napojnice neće biti iskazan na računu, već će obveznik fiskalizacije imati obvezu uz fiskalizirani račun odmah prijaviti i ostvarenu napojnicu putem električnog naplatnog uređaja, tj. iznos napojnice i način njezina davanja (gotovina ili kartica).

Neoporezivo je moguće isplatiti napojnicu do iznosa od 3.360,00 EUR po osobi na godišnjoj razini, a prilikom isplate zaposleniku potrebno je podnijeti i JOPPD obrazac. Napojnica iznad zadanog iznosa oporezuje se po stopi od 20% bez plaćanja doprinosa.

Svota napojnice ne uključuje se u svotu blagajničkog maksimuma, što znači da se primljene napojnice ne evidentiraju u okviru redovitoga blagajničkog poslovanja (ako je naplata u gotovu novcu), nego u posebnoj evidenciji. To znači da će obveznik fiskalizacije za potrebe evidencije i praćenja primljenih napojnica mora ustrojiti posebnu evidenciju koja će biti analitička prema radnicima, također će se nalazitir u blagajni, ali će podatci biti tako ustrojeni da se u svakom trenutku može utvrditi stanje primljenih napojnica.

Treba istaknuti kako je napojnica definirana kao nagrada za dobro obavljenu uslugu koja pripada radniku. Prema tome, kako bi vrijedila prethodno navedena pravila, napojnica ne smije biti zahtijevana (npr. utvrđena u cjeniku i sl.) te ju ne smije zadržati poslodavac. U tom bi se slučaju ona smatrala oporezivom isporukom u smislu PDV-a te prihodom/primitkom poreznog obveznika.

Praksa će pokazati na koji način će se i u koliko brzo poslodavci, radnici, ali i kupci priviknuti na ovu novost. Zanimljivo će biti na koji način će se napojnice isplaćivati radnicima, jer iako će se sada točno vidjeti koliko je koji radnik ostvario u napojnicama te je propisan maksimum neoporezivih isplata pojedinom radniku, HGK u objavi na njihovim mrežnim stranicama 5.1.2024. navodi da će poslodavac internim aktom odrediti način podjele napojnica između zaposlenika.

Za više informacija o isplati napojnica kao i vođenju knjigovodstvenih usluga obratite nam se s povjerenjem putem kontakt forme ili putem e-maila: info@vbd.hr

Comments are disabled.