Vezano za obavjest o rokovima ispunjenja novčanih obveza koji su regulirani Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12) u NN br 78/15. sa primjenom od 25.07.15. Pravilnikom je uređeno STATISTIČKO IZVJEŠĆE O DOSPIJELIM A NENAPLAĆENIM POTRAŽIVANJIMA – obrazac OPZ-STAT-1

Obveznici sastavljanja propisanog statističkog izvješća o dospijelim a nenaplaćenim potraživanjima su porezni obveznici upisani u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost, neovisno da li obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit, po naplaćenoj ili obračunatoj realizaciji.

Izvješće o dospijelim a nenaplaćenim potraživanjima se do naplate u cjelosti ili cjelokupnog otpisa predaje Poreznoj upravi, na propisanom obrascu, elektroničkim putem, korištenjem sustava ePorezna i to sa stanjem na dan:

 

– 31. ožujka – koji nisu naplaćeni do 30. 04.tekuće godine – rok predaje je 20.05. tekuće godine

– 30. lipnja – koji nisu naplaćeni do 31.07. tekuće godine – rok predaje je 20.08. tekuće godine

– 30. rujna – koji nisu naplaćeni do 31.10. tekuće godine – rok predaje je 20.11. tekuće godine

– 31. prosinca – koji nisu naplaćeni do 31.01. slijedeće godine – rok predaje je 20.02. slijedeće godine

 

Obrazac se ne predaje Poreznoj upravu ukoliko porezni obveznik nema dospijelih a nenaplaćenim potraživanjima.

U obrazac se unose:

  • osnovni podaci dužnika (naziv, adresu i OIB)
  • popis nenaplaćenih računa ( broj računa, datum izdanja, datum dospijeća, broj dana kašnjenja, iznos bez PDV-a, iznos PDV_a, ukupan iznos računa sa PDV-om)
  • ukupan zbroj stavki na kraju izvještaja
  • datum i mjesto sastavljanja izvješća
  • osoba koja je sastavila izvješće

Comments are disabled.