Proširena primjena sedmih izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za graditeljstvo


20. veljače 2024. sklopljen je Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (od 25. rujna 2015. godine) – sedme izmjene i dopune (Nar. nov., br. 29/24), te je utvrđen i objavljen Pročišćeni tekst Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (Nar. nov., br. 29/24), a ministar nadležan za rad donio je 6.5.2024. predmetnu Odluku, kojom se i 7. izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za graditeljstvo proširuju na sve poslodavce i radnike u Republici Hrvatskoj u djelatnosti građevinarstva, područje F po NKD-u 2007. O kojim izmjenama i dopunama je riječ prethodno smo pisali u vrijeme stupanja na snagu sedmih izmjena i dopuna KU.

To znači da svi Poslodavci koji obavljaju djelatnost iz područja graditeljstva prilikom ugovaranja poslova za različite grupe poslova te obračuna i isplate plaće radnicima (od plaće za lipanj koja se isplaćuje u srpnju) trebaju voditi računa da minimalno isplaćuju ugovorene iznose bruto plaća (osnovna plaća i dodaci na plaće) prema Kolektivnom ugovoru za graditeljstvo.

Comments are disabled.