Izmjene i dopune Zakona o PDV-u, kao i Pravilnika o PDV-u stupile su na snagu 1. travnja 2022. godine. Promjene se ponajprije odnose na proširenje primjene snižene stope PDV-a od 5% i 13% na određena dobra i usluge. Da li će ove promjene dovesti i do sniženja cijena tih kategorija dobara i usluga pokazat će vrijeme, ali je nažalost moguća i opcija da sniženje porezne obveze osjete samo trgovci ukoliko se ne odluče sniziti cijene.

Na koje se sve kategorije proizvoda odnose ova sniženja, kao i za općenite upite o PDV-u, porezima i vođenju vašeg poslovanja obratite nam se s punim povjerenjem.

Comments are disabled.