Izmjene Zakona o PDV-u (NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20) posljedica su usklađivanja i implementiranja odredaba Direktive Vijeća (EU) 2017/2455 i Direktive Vijeća (EU) 2019/1995. Te se izmjene odnose na oporezivanje isporuka dobara i usluga na daljinu (e-trgovina) i primjenu posebnih postupaka oporezivanja. Odredbe Pravilnika o PDV-u (NN, 79/13. – 1/21.,) koje se odnose na primjenu posebnih postupka oporezivanja, također su na snagu stupili 1. srpnja 2021. godine

Porezna rješenja obveznika koji pruža usluge/prodaje dobra na daljinu (e-trgovina) fizičkim i pravnim osobama koje nisu obveznici PDV-a unutar EU (od 1.7.2021.):

  • Porezni obveznik koji u prethodnoj i tekućoj kalendarskoj godini do 30. lipnja 2021. prijeđe vrijednost isporuka preko 77.000,00kn/10.000,00EUR bez PDV-a (ukupno u svim državama članicama, ne računajući prodaje obavljene u državi u kojoj je sjedište obveznika), mjesto oporezivanja navedenih isporuka je u mjestu prebivališta primatelja odnosno mjesto gdje se završava prijevoz dobara kupcu i ta će isporuka biti oporeziva PDV-om zemlje gdje završava isporuka. To znači da će tu obvezu imati svaka pravna osoba/obrtnik koja nije u sustavu PDV-a te paušalci ukoliko prijeđu propisani prag prodaje unutar EU, neovisno o tome što nisu prešli prag od 300.000,00kn koji je propisan kao prag za ulazak u sustav PDV-a sukladno hrvatskim propisima.
  • npr. Porezni obveznik sa sjedištem u RH prodaje sportsku opremu preko svoje e-trgovine diljem EU. Dok god je iznos njegovih isporuka u države članice EU ispod 77.000,00kn/10.000,00EUR bez PDV-a, kao mjesto oporezivanja u obzir će se uzeti država članica sjedišta isporučitelja (dakle RH) i on će na izdanom računu za usluge/isporuke dobara na daljinu obračunati hrvatski PDV. Kada vrijednost isporuka u ostale države članice EU prijeđe navedeni prag, on će za na račun za npr. isporuku u Sloveniju morati zaračunati slovenski PDV, za Italiju talijanski PDV i sl.
  • Porezni obveznici stoga su obvezni registrirati se za potrebe PDV-a u svakoj državi članici u kojoj je mjesto oporezivanja isporuka koje obavljaju. Kao opcija im se nude i posebni postupci oporezivanja – OSS (one-stop-shop) i IOSS (International-one-stop-shop) (ovisno da je li roba koju prodaju uvezena iz EU ili iz 3. zemalja). Primjena posebnih postupaka oporezivanja i izvještavanja samo je mogućnost te ne predstavlja obvezu, ali smatramo da je za ove porezne obveznike to puno jednostavnija opcija nego se registrirati za potrebe PDV-a u svakoj državi članici u kojoj isporučuju dobra. Registracija poreznog obveznika za potrebe korištenja posebnog postupka oporezivanja provodi se putem portala Porezne uprave RH dostupnog na sljedećoj poveznici: https://bit.ly/2UoF8II
  • Prelaskom propisanog praga porezni se obveznik dakle, prema prema čl. 163. st. 8. Pravilnika o PDV-u, može odlučiti za sljedeće:
    1. Prijaviti se u RH za primjenu OSS-a (u roku od 8 dana od isporuke kojom je prešao prag) putem obrasca e-trgovina. To znači da će na izdanom HR računu primjenjivati stopu PDV-a države članice u kojoj kupac ima prebivalište
    2. Registrirati se za potrebe PDV-a u svakoj državi članici u kojoj se vrši isporuka (gdje je mjesto oporezivanja). To za poreznog obveznika znači da će u skladu s propisima tih zemalja izdavati račune, obračunavati PDV i prijavljivati obvezu PDV-a. U poreznim evidencijama RH stoga neće prikazivati te promete.

Comments are disabled.