Državni zavod za statistiku ove godine provodi popis stanovništva i to po prvi puta u dvije faze, gdje se u prvoj fazi građani mogu same popisati putem sustava e-građani. Česte su dvojbe upravo oko pojma prebivališta i boravišta, obzirom da građani često nisu sigurni oko njihove razlike, kao i određeni strah jer možda žive na adresi na kojoj nisu službeno prijavljeni. Za potrebe popisa stanovništva građani načelno mogu navesti adresu na kojoj žive i ako nisu prijavljeni na njoj jer su prema Zakonu o službenoj statistici (NN 25/20) svi prikupljeni podaci tajni i upotrebljavaju se samo za statističke svrhe što znači da neće biti dostupni na uvid drugim institucijama.

Prebivalištem se smatra adresa u RH na kojoj je osoba trajno nastanjena i ta adresa je navedena na osobnoj iskaznici, a boravište je adresa na kojoj osoba privremeno boravi i ono se prijavljuje ukoliko će privremeni boravak trajati duže od 3 mjeseca (primjerice zbog obrazovanja, dugotrajnog liječenja, zaposlenja…) Prijava prebivališta i boravišta mora se prijaviti u nadležnoj policijskoj upravi ili postaji MUP-a u roku od 15 dana od preseljenja na drugu adresu.

Dakle, upisom fakulteta i odlaskom na studij u drugi grad, osoba zadržava svoje prebivalište na adresi u svom gradu, a samo prijavljuje boravište u mjestu gdje studira.

Zasebni pojam je prebivalište i boravište u poreznom smislu koje se utvrđuje na drugačiji način u skladu s Općim poreznim zakonom (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 42/20)

i služi za utvrđivanje prebivališta/boravišta osobe za potrebe plaćanja prireza porezu na dohodak; u tim slučajevima je moguće da prebivalište/boravište u poreznom smislu bude drugačije od onog koje je navedeno na osobnoj iskaznici ili potvrdi o prebivalištu izdanoj na MUP-u i zato se za porezne svrhe gleda adresa koja je osobi navedena u poreznoj kartici.

Comments are disabled.