U Narodnim novinama broj 143/23 objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak i stupio je na snagu 2. prosinca 2023. godine, osim članaka 1. do 21., članaka 24. do 26. te članka 27. stavka 3. Pravilnika koji stupaju na snagu 2. siječnja 2024. godine.

Povećani su neoporezivi iznosi naknada koje će poslodavac moći isplatiti svojim radnicima u 2024. godini, a nove iznose za neke od njih pogledajte u nastavku:

  • Prigodne nagrade (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.) do 700.00  godišnje
  • Dar djetetu do 15 godina starosti (koje je do 31. prosinca tekuće godine navršilo 15 godina starosti) do 140,00  godišnje
  • Novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.) do 1.120,00 € godišnje
  • Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika do 1.200,00 € godišnje
  • Otpremnine prilikom odlaska u mirovinu do 1.400,00 
  • Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 12 sati dnevno i dnevnica za rad na terenu u tuzemstvu u iznosu od 30,00 €
  • Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe do 0,50 € po prijeđenom kilometru

Važno je napomenuti da poslodavac može isplatiti i viši iznos od maksimalno propisanih, ali je onda razlika oporeziva.

Slobodno nam se javite za dodatne upite oko načina isplate neoporezivih naknada radnicima ili za usluge vođenja knjigovodstva putem kontakt forme na našoj internet stranici ili na e-mail: info@vbd.hr

 

Comments are disabled.