Pokretanje vlastitog poslovanja u Republici Hrvatskoj može biti uzbudljivo i isplativo, no prvi i ključni korak je odabir odgovarajućeg poslovnog oblika. U Hrvatskoj postoje tri najčešća poslovna oblika koji privlače poduzetnike: obrt, društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) i jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.). Svaki od njih ima svoje prednosti i nedostatke, stoga je važno pažljivo razmotriti svoje potrebe i ciljeve prije donošenja konačne odluke.

OBRT

Obrt je najjednostavniji oblik poslovanja u Hrvatskoj i pogodan je za pojedince ili manju grupu ljudi koji žele samostalno i trajno obavljati poslovne aktivnosti na tržištu, primjerice proizvodnja, prodaja robe ili pružanje usluga.  Tako će obrt često otvarati osoba koja samostalno izrađuje nakit ili modne dodatke, koja pruža kozmetičke ili frizerske usluge pa čak i poduku (instrukcije), usluge čišćenja, proizvodnje i prodaje domaćih proizvoda i sl.

Obrt se može otvoriti putem portala e-obrt https://e-obrt.gov.hr/

U odnosu na traženu stručnu spremu razlikujemo slobodni obrt  – za čije se otvaranje ne traži posebna stručna sprema i vezani obrt  – za čije je otvaranje nužno imati odgovarajuću stručnu spremu, položen ispit o stručnoj osposobljenosti ili položen majstorski ispit (npr. osoba sa završenom ekonomskom školom ne može biti nositelj obrta za njegu lica i tijela jer nema odgovarajuću stručnu spremu). Obrt još može biti i povlašten, a u tom slučaju potrebno je imati odobrenje od nadležnog ministarstva za obavljanje određene djelatnosti  (npr. ribarstva).

Kod registracije obrta još treba odabrati i način oporezivanja pa tako razlikujemo paušalne obrte, dohodaše (obrt obveznik plaćanja poreza na dohodak) i dobitaše (obrt obveznik plaćanja poreza na dobit).

Obrtnik ima osobnu odgovornost za obveze, što znači da je njegova imovina izložena riziku u slučaju postojanja duga.

Prednosti obrta uključuju:

 • brz, jednostavan i jeftin postupak registracije obrta (kao i bilo kakvih promjena u obrtu i eventualnog zatvaranja istog)
 • manje administrativnih obveza (jednostavno knjigovodstvo)
 • manji iznos plaćenih poreza i doprinosa
 • plaćanje PDV-a prema naplaćenim izlaznim fakturama i plaćenim ulaznim fakturama
 • opcija podizanja novca sa žiro računa bez pravdanja

Nedostaci obrta uključuju:

 • osobna odgovornost za obveze obrta (svom svojom imovinom)
 • potreban majstorski ispit (kod vezanih obrta)
 • ograničene mogućnosti privlačenja investitora
 • ograničen rast i razvoj poslovanja

DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU (d.o.o.)

Društvo s ograničenom odgovornošću popularan je izbor za poduzetnike koji žele zaštititi svoju osobnu imovinu. Osnivači d.o.o. odgovaraju samo s udjelom koji posjeduju u društvu. Minimalni temeljni kapital kod d.o.o. iznosi 2.500,00 EUR. Ovaj oblik poslovanja pogodan je za srednje i veće poslovne projekte.

Prilikom osnivanja d.o.o. (koje je omogućeno i online putem START platforme https://start.gov.hr/st/index.html) važno je odabrati ime tvrtke, djelatnost kojom se mislite baviti te adresu sjedišta.

Prednosti d.o.o. uključuju:

 • ograničenu osobnu odgovornost (svaki osnivač odgovara u odnosu na svoj ulog u društvu)
 • postojanje više osnivača s istim ili različitim osnivačkim ulozima
 • mogućnost privlačenja partnera i veću fleksibilnost u upravljanju
 • strukturiranje vlasničke strukture prema potrebama

Nedostaci d.o.o. uključuju:

 • složeniji postupak registracije
 • viši troškovi osnivanja (uplata temeljnog kapitala) i vođenja poslovanja (obveza dvojnog knjigovodstva)
 • stroga zakonska regulativa
 • obveza plaćanja PDV-a temelji se na poreznoj osnovici koja predstavlja razliku između zaračunatog PDV-a iz izlaznih faktura i pretporeza iz ulaznih faktura neovisno o tome da li su izlazne fakture stvarno i naplaćene

JEDNOSTAVNO DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU (j.d.o.o.)

Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.) kao relativno nov oblik poslovanja u RH kombinira prednosti obrta i d.o.o. Ovakvo društvo mogu osnovati najviše tri osobe, dok za upravu mogu imenovati samo jednu osobu. Registrirano društvo će biti upisano u registar, kao i svako drugo društvo i podaci o njemu će biti javno dostupni, kao i za ostala trovačka društva. Osnivači j.d.o.o. tako imaju ograničenu odgovornost, kao i kod d.o.o., ali postupak osnivanja je pojednostavljen, s minimalnim temeljnim kapitalom u iznosu od samo 1,00 EUR.

Prednosti j.d.o.o. uključuju:

 • jednostavan postupak osnivanja
 • niži početni troškovi i manje administrativne obveze u usporedbi s d.o.o.
 • fleksibilno upravljanje i struktura vlasništva

Nedostaci d.o.o. uključuju:

 • niža profesionalnost u usporedbi s d.o.o.
 • obveza stavljanja 25% dobiti u rezerve društva – nakon prelaska praga od 2.500,00 EUR obveza preoblikovanja u d.o.o.

Pri odabiru između obrta, d.o.o. i j.d.o.o., važno je uzeti u obzir svoje poslovne ciljeve, financijske resurse i preferencije. Bez obzira na odabir važno je biti upućen u propise i zakone koji detaljno uređuju odabrani poslovni oblik kako biste osigurali svoje uspješno poslovanje. Zato mi redovno pratimo sve zakonske promjene i novitete koji mogu biti od koristi za vaše poslovanje. Za detaljnije upute oko pokretanja poslovanja, vođenja računovodstva ili drugih pitanja o poslovanju obratite nam se putem kontakt forme na našoj stranici ili putem e-maila: info@vbd.hr

Comments are disabled.