O ograničenju i zabrani rada nedjeljom vode se brojne polemike već duži niz godina, a što se tiče trgovine, čini se da je konačna odluka donesena jer se posljednjim izmjenama Zakona o trgovini (NN 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/19, 33/23) u članku 57. po prvi puta javlja zabrana rada nedjeljom za trgovce. Posljedenje izmjene Zakona stupaju na snagu 1. srpnja 2023. i bit će zanimljivo vidjeti na koji način će se trgovci, radnici, ali i potrošači prilagoditi novim izmjenama i hoće li one u potpunosti zaživjeti i opravdati svoju svrhu.

Ideja oko zabrane rada nedjeljom većinski ima svoje uporište u tradicionalnom, običajnom dijelu kulture gdje se načelno nedjelja smatra neradnim danom (isto je kao takvim određena i za potrebe utvrđivanja tjednog odmora radnika Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22) uz odrđene iznimke). Kao takva htjela se odrediti neradnom kako bi se pronašla potrebna ravnoteža za normalno funkcioniranje obiju strana – i radnika i poslodavca (trgovca). Zanimljivo je da unatoč stupanju na snagu odredbe o obvezi plaćanja rada nedjeljom uz 50% povećanje satnice od 1. siječnja 2023., nešto više od pola godine kasnije ipak stupa na snagu zabrana rada nedjeljom za trgovce. Naravno, to dolazi uz određenu iznimku koja će dozvoliti trgovcima da proizvoljno odrede 16 tjedana u kojima će raditi nedjeljom. To bi moglo potencijalno dovesti do određene konfuzije za potrošače u situacijima kada će dio dućana i trgovačkih centara raditi, a dio ne, odnosno postojat će potreba provjere i vođenja računa o tome koji će dućan raditi, a koji ne ovu ili sljedeću nedjelju. Pozadina ove ideje jest osigurati trgovcima da u periodu ljetne sezone smiju raditi nedjeljom, također u djelu godine oko Božićnih i Novogodišnjih praznika, ali bi možda fiksno određenje datuma u kojima se može raditi nedjeljom bilo jednostavnije, kako za same potrošače tako i za trgovce koji ne bi morali biti opterećeni kalkulacijama i vođenjem posebnih evidencija o tome kojim nedjeljama su radili, a kojim ne.

Osim ograničenja rada nedjeljom, uvodi se i zabrana rada trgovcima na blagdane, ali i samo ograničenje radnog vremena koje od ponedjeljka do petka može iznositi najviše 90 sati, odnosno u slučaju rada nedjeljom 105 sati tjedno. To na dnevnoj bazi u prosjeku iznosi 15 sati dnevno, ali sam prodajni objekt dnevno može raditi manje ili više od 15 sati dok god ne prelazi tjedni fond.  Navedeno je zbog toga što sam Zakon o trgovini određuje da tjedni fond trgovac samostalno raspoređuje. To se naravno ne odnosi na rad pojedinog radnika koji može raditi maksimalnih 40 sati tjedno (osim u slučajevima prekovremenog rada, preraspodjele radnog vremena i nejednakog rasporeda radnog vremena uređenih već spomenutim Zakonom o radu) nego na radno vrijeme samog prodajnog objekta.

Postoje i trgovci na koja se ne primjenjuju navedene odredbe, a to su prodajni objekti koji se nalaze unutar ili su dio:

 • bolnica
 • benzinskih postaja
 • željezničkih i autobusnih kolodvora, zračnih luka, luka otvorenih za javni promet, luka unutranje plovidbe brodova, zrakoplova i trajekta za prijevoz osoba i vozila
 • proglašenih zaštićenih područja prirode u skladu s posebnim propisima
 • hotela, prostora kulturnih i vjerskih ustanova te drugih subjekata u kulturi, muzeja, centara za posjetitelje odnosno interpretacijskih centara, nautičkih marina, kampova i OPG-a

Također se ne odnosi ni na:

 • otkup primarnih poljoprivrednih proizvoda
 • prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda na štandovima i klupama na tržnicama na malo
 • prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda na štandovima i klupama na tržnicama na veliko
 • prigodna prodaja na sajmovima i javnim manifestacijama
 • prodaja putem automata
 • prodaja na daljinu (online prodaja)

Posebno radno vrijeme utvrđeno je za distribuciju tiska putem kioska, koji nedjeljom i blagdanom mogu biti otvoreni u vremenu od 7:00 – 13:00 sati.

Iza 1. srpnja vidjet ćemo na koji će se način primjena ovih pravila odraziti na situaciju s trgovinama u RH, a važno je još napomenuti da se u 16 nedjelja neće ubrajati nedjelje koje su do sada trgovci radili, nego tek počevši od 1. srpnja. To znači da će do kraja 2023. od 27 nedjelja (prva koja je već 2. srpnja), trgovci moći izabrati samo 16 u kojima će raditi.

 

Comments are disabled.