Iako obveza dvojnog iskazivanja cijena započinje tek 5.9.2022., na dosta mjesta već vidimo prikaz cijena u eurima. Cijene se mijenjaju uz primjenu fiksnog konverzijskog tečaja od 7,53450 i zaokružuju se na dvije decimale, a sve s ciljem zaštite potrošača od povećanja cijena zbog uvođenja eura.

Tako sada usluga od 150,00 kn iznosi 19,91 EUR i trgovac/obrtnik koji bi zaokružio danu cijenu na 20,00 EUR bio bi u prekršaju. Povećanje cijena stoga može biti samo u opravdanim slučajevima, zbog povećanja cijena sirovina, režijskih troškova i slično, ali nikako ne smije biti uvjetovano isključivo konverzijom cijena u kunama u eure.

Comments are disabled.