Zbog novih Vladinih antiinflacijskih mjera 26. rujna 2022. donesen je Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o porezu na dohodak (objavljen u NN 112/2022; ). Odredbe Pravilnika tako od 1. listopada 2022. povećavaju maksimalni neoporezivi iznos primitaka radnika i to do sljedećih iznosa:

  • prigodne nagrade (božićnica, naknade za GO i sl.) – do 5.000,00 HRK godišnje (do sada 3.500,00 HRK)
  • otpremnine prilikom odlaska u mirovinu – do 10.000,00 HRK za svaku godinu staža (do sada 8.000,00 HRK)
  • dar djetetu do 15 godina starosti – do 1.000,00 HRK godišnje (do sada 600,00 HRK)
  • naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe – 3,00 HRK/km (do sada 2,00 HRK/km)
  • novčane nagrade za radne rezultate – do 7.500,00 HRK godišnje (do sada 5.000,00 HRK)
  • novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika – do 6.000,00 HRK godišnje (do sada 5.000,00 HRK)

Navedeni iznosi su maksimalni dopušteni iznosi za neoporezivu isplatu u poreznom razdoblju (kalendarska godina) pa povećanje ovih iznosa ne znači nužno da će radnici dobiti isplate do maksimalnih iznosa, već je samo moguće da poslodavac sada neoporezivo isplati veći iznos. Naravno da i dalje preostaje opcija isplata i većih iznosa, ali isplaćeni iznosi preko ovih maksimalnih su oporezivi. Ako su tijekom ove godine već isplaćivani neoporezivi iznosi radnicima, do kraja godine se može, neoporezivo, isplatiti razlika između ovih novih iznosa i do sada isplaćenog iznosa.

Comments are disabled.