Dnevnica predstavlja naknadu nastalih troškova radnika za prijevoz, prehranu i piće tijekom službenog putovanja u zemlji (tuzemstvu) i u inozemstvu.  Za isplatu dnevnice preduvjet je da mjesto na koje se radnik upućuje na službeno putovanje mora biti udaljeno od mjesta rada ili mjesta njegova prebivališta/boravišta najmanje 30 km. Dnevnice i svi ostali troškovi nastali na službenom putovanju mogu se radnicima isplatiti neoporezivo do određenog iznosa utvrđenog propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna.

Puni iznos dnevnice u tuzemstvu za 2024. godinu iznosi 30 EUR, tj. u slučaju da je radnik na službenom putovanju proveo minimalno 12 sati. Ukoliko je službeno putovanje trajalo od 8 do 12 sati ostvaruje se pravo na samo pola dnevnice odnosno 15 EUR. Ukoliko je radniku osiguran jedan obrok iznos dnevnice umanjit će se za 30%, a ukoliko su osigurana 2 obroka za 60%. Jednaka pravila primjenjuju se i za izračun inozemne dnevnice, ali prema iznosu utvrđenom za svaku državu.

U Narodnim novinama br. 16/24. objavljena je nova Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna. Navedena Odluka stupila je na snagu danom donošenja tj. 8. veljače 2024. godine.

U skladu s novom Odlukom povećane su svote dnevnica te su propisane dnevnica za države za koje do sada nije bila posebno propisana visina (Republika Kosovo, Republika San Marino, Kneževina Lihtenštajn i Država Vatikanskog grada). Ukoliko je Vaše službeno putovanje u neku od država koja nije spomenuta na popisu – primjenjuje se svota neoporezive dnevnice od 50 USD.

Za dodatna pitanja oko isplate dnevnica ili za usluge vođenja knjigovodstva obratite nam se s povjerenjem putem kontakt forme na našoj stranici ili e-mailom: info@vbd.hr

Comments are disabled.