Kraj godine je sve bliži pa tako dolazi i razdoblje sastavljanja završnih financijskih izvještaja i sveukupnog rezultata poslovanja društva. U slučaju da je društvo dobro poslovalo i ostvarilo dobit postavlja se pitanje na koji način članovi društva mogu isplatiti dobit te koji je porezni tretman takve isplate.

Što je dobit i kako se oporezuje?

 • Iznos bruto dobiti izračunavamo tako da od iznosa ukupnih prihoda oduzmemo iznos ukupnih rashoda.
 • Porezni obveznici poreza na dobit su pravne osobe (d.o.o., d.d., j.d.o.o. i  ostali pravni subjekti koji ostvaruju dobit kroz svoje poslovanje), kao i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost, a koje su se obvezale plaćati porez na dobit umjesto poreza na dohodak te osobe koje su u prethodnoj godini ostavili ukupni primitak veći od 996.421,06 EUR.
 • Dobit se oporezuje porezom na dobit, a stopa oporezivanja ovisit će o iznosu porezne osnovice tj. iznosu bruto dobiti u godini.
 • Stopom od 10% oporezuju se iznosi do 995.421,06 EUR, a stopom od 18% sve iznad tog iznosa.
 • Cilj poslovanja je ostvariti što veću dobit, ali to posljedično donosi i veće porezno opterećenje u vidu većeg iznosa poreza na dobit koji ste dužni platiti. Cilj je tako optimizirati porez na dobit na način da dobit ostane što veća, a iznos plaćenog poreza manji.
 • Isplata neoporezivih naknada radnicima jedan je od načina smanjenja dobiti, a istovremeno prilika za nagrađivanje svojih radnika. Uobičajene isplate uključuju isplate božićnice, stimulacije, naknada za prehranu, regres za godišnji odmor i sl.
 • Porez na dobit može se smanjiti nakon utvrđenog poslovnog rezultata za tu godini i prijenosom rashoda iz prethodnih poreznih razdoblja kada je poduzetnik poslovao lošije i godinu završio u gubitku.

Isplata dobiti

 • Dobit se može isplaćivati više puta godišnje, ali je važno da svakoj isplati prethodi Odluka o raspodjeli dobiti koja mora sadržavati iznos dobiti koja se isplaćuje i omjer raspodjele dobiti članovima društva (najčešće prema njihovom udjelu u društvu).
 • Isplata dobiti ne smije se vršiti u gotovini, već isključivo na račun člana društva.
 • Nakon plaćenog poreza na dobit, može se izvršiti isplata članovima društva, tj. vlasnicima. Na isplatu dobiti potrebno je platiti porez na dohodak od kapitala čija stopa trenutno iznosi 10%, a od 1. siječnja 2024. ta stopa će iznositi 12% i odnosit će se na isplate dobiti iz 2023. godine.
 • Ukoliko je vlasnik društva drugo trgovačko društvo, a ne fizička osoba, dobit se onda prikazuje kao prihod i ne oporezuje se, no umanjuje PD obrazac.
 • Ukoliko je vlasnik nerezident prilikom isplate dobiti potrebno je paziti postoji li ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između RH i države nerezidenta – ukoliko postoji dobit se oporezuje u skladu s dogovorenim stopama iz Ugovora, a bez ugovora dobit se oporezuje po već spomenutoj stopi poreza na dohodak od kapitala, s tim da je nerezident dužan prijaviti plaćanje poreza svojoj državi.

Za dodatna pitanja o isplati dobiti te načinu i rokovima plaćanja poreza na dobit obratite nam se putem kontakt forme ili na naše e-mail info@vbd.hr

Comments are disabled.