15. rujna 2021. godine, stupio je na snagu Pravilnik o obrascima u ovršnom postupku, načinu elektroničke komunikacije između sudionika i načinu dodjele predmeta u rad javnom bilježniku (NN43/21., 94/21., dalje: Pravilnik), kojim se propisuju obrasci iz Ovršnog zakona, način elektroničke komunikacije između sudionika u postupku i način dodjele predmeta u rad javnom bilježniku.

Stupanje na snagu Pravilnika važno je za praksu jer će se isključivo na obrascima propisanim Pravilnikom pokretati ovršni postupci na temelju vjerodostojne isprave. Stupanjem na snagu Odluke o ispunjenju tehničkih uvjeta za e-komunikaciju između sudionika u postupku i službeno je u rad pušten sustav E-ovrhe. Važno je napomenuti da ipak postoje neke iznimne situacije u kojima će se ovrha moći podnijeti i u fizičkom obliku, kao npr. u situacijama ne postojanja tehničkih mogućnosti…

Elektronička ovrha definirana je kao jedinstveni informacijski sustav za upravljanje i rad na sudskim predmetima koji se sastoji od standardne aplikacije, računalne i telekomunikacijske opreme i infrastrukture, sistemske programske opreme i alata te svih podataka koji se tim sustavom unose, pohranjuju i prenose iz svih vrsta upisnika na općinskim, županijskim te trgovačkim sudovima, Visokom trgovačkom sudu RH i Vrhovnom sudu RH, sukladno važećem Pravilniku o radu u sustavu eSpis.

Podnošenje prijedloga u elektroničkom obliku

  1. prijedlog za ovrhu podnosi se sudu, a podnosi ga vanjski korisnik sustava informacijskog sustava, odnosno ovrhovoditelj (osoba koja je pokrenula postupak radi ovrhe neke tražbine te osoba u čiju je korist taj postupak pokrenut po službenoj dužnosti)
  2. potpisan kvalificiranim elektroničkim potpisom u elektroničkom i strojno čitljivom obliku
  3. s prilozima u PDF formatukoji ne moraju biti potpisani elektroničkim potpisom.

Komunikacija i dostava prijedloga za ovrhu javnim bilježnicima ostvaruje se povezivanjem putem mrežnog servisa između sustava Elektronička ovrha i sustava Enotar (informatički sustav Hrvatske javnobilježničke komore).

Comments are disabled.