Radnik za svoj rad dobiva plaću čija je visina utvrđena ugovorom o radu. No u nekim slučajevima radnik će imati pravo na povećanu plaću. Tako će poslodavac zakonski biti obvezan povećanu plaću radniku isplatiti za rad:

  • u otežanim uvjetima
  • prekovremeni rad
  • noćni rad
  • rad nedjeljom 
  • rad blagdanom

Ta je obveza propisana člankom 94. Zakona o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19), ali nigdje nije navedeno koliko to povećanje mora iznositi. Stoga se povećanja mogu definirati kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, ugovorom o radu ili raznim odlukama koje donosi sam poslodavac. Važno je da se tim aktima uredi što se događa kada se nekoliko osnova povećanja plaće događa istovremeno, npr. radnik radi prekovremeno nedjeljom ili po noći na blagdan… Tako se može urediti da se neki dodaci kumuliraju ili da se međusobno isključuju.

Osim ovih zakonskih povećanja plaće, poslodavac može svojim radnicima dodijeliti pravo na povećanje plaće i za neke druge slučajeve kao za minuli rad, smjenski rad ili rad dvokratno.

Za sve detalje oko knjiženja ovakvih dodataka na plaću i obračuna plaće, obratite nam se s povjerenjem!

Comments are disabled.